The Duke

The Royal Duke

The Lodge

Navigating the Fire Zone: Make your next move (ENG)

Een bedrijf besturen is zoals schaken. De zet die je nu doet, maakt dingen mogelijk of onmogelijk binnen een paar zetten. Het effect van jouw zetten hangt ook af van de tegenstander en de omstandigheden. Tijdens deze ronde tafel bespreken we onze volgende zetten en welke inschatting van de tegenstander of (on)verwachte omstandigheden hierachter zitten. Alsook wat ons endgame is. Candice Dillon, CIO bij VodafoneZiggo, neemt ons mee op haar schaakbord. Welke zetten heeft zij gezet in de afgelopen jaren? Hoe maakt ze een strategisch plan voor de volgende zetten, gegeven de onzekere en snel veranderende omstandigheden waarin we leven? Hoe balanceert ze tussen anticiperen en reageren versus wendbaar zijn? Welke risico’s is ze bereid te nemen en welke zet zorgde ervoor dat ze schaakmat kwam te staan? En doet druk vanuit haar omgeving haar wel eens een zet laten zetten waar ze minder achter staat? Nadien bespreken we elkaars geplande next move en inschatting van het schaakbord en de tegenstander/omstandigheden voor ons.

Inleider: Candice Dillon | CIO VodafoneZiggo 

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de CIO Top dan kunt u direct contact opnemen met Amy Quik.