Logo CHRO Top (1)

26 september 2024

DYNAMICS IN THE BOARDROOM

De conventionele Weberiaanse organisatie is opgebouwd volgens een functionele structuur met nadruk op checks & balances. In de hedendaagse wereld is snelheid van cruciaal belang, maar het vermijden van roekeloosheid blijft een prioriteit. Daarom moeten we anders met elkaar samenwerken, waarbij cross-functionele interacties de norm zijn. Het is de taak van de raad van bestuur om hierin het voortouw te nemen en een leidende rol te vervullen.

Echter, het begrijpen van de dynamieken in de boardroom is geen eenvoudige taak. De boardroom is vaak een complex web van persoonlijke agenda’s, verschillende achtergronden, en uiteenlopende ervaringen. Bestuursleden kunnen variëren in hun visies, prioriteiten en benaderingen. Het kan een uitdaging zijn om al deze elementen te omvatten, vooral omdat besluitvorming soms wordt beïnvloed door verborgen politiek, machtsstrijd en individuele belangen.

Toch betekent dit dat we ruimte en vertrouwen moeten geven aan onze collega’s in de board, maar ook kritisch mogen zijn als het gaat om de effectiviteit en snelheid van hun handelen. Daarom staat het thema Dynamics in the Boardroom centraal tijdens deze eerste CHRO Top. We bespreken de samenwerking binnen uw board en de dynamiek tussen de executives onderling en met non-executives. Waar zitten de bottlenecks? Wat verwachten andere C-levels van de CHRO? Wat verwacht de CHRO van hen? Hoe zorgen we voor zowel meer en duidelijkere feedback maar ook meer vertrouwen in elkaar? En hoe vermijden we dat we in interactie minder de eigen functie verdedigen en meer aan het geheel denken?

We dagen u uit om met uw peers binnen HR, maar ook met de CEO, CFO, CIO en Commissaris van andere organisaties in gesprek te gaan. Deel hoe u de dynamiek ervaart en waar volgens u de verbeterpunten zitten, en luister hoe anderen dit zien. Leer uit deze interactie uzelf beter kennen!

Deze CHRO Top wordt georganiseerd door Network C. ‘Met ons bedrijf bundelen wij onze krachten om sterke en hoogwaardige C-level netwerken te bouwen. We gaan voor authentiek, verdiepend en bourgondisch, met als doelstelling inhoudelijke en persoonlijke verrijking. Wij focussen op de mens achter de functie, gaan in op leiderschapsvraagstukken i.p.v. op thema’s specifiek gerelateerd aan de functie en leggen we crossfunctionele verbanden. Dit doen we niet digitaal of via content, maar fysiek op mooie locaties en in klein gezelschap’. 

Sprekers

Foto Gerard Penning _ Commissaris Alliander

Gerard Penning

Commissaris Alliander

Foto Heleen Cocu-Wassink _ CHRO Alliander

Heleen Cocu-Wassink

CHRO Alliander

Foto Veronique Streekstra (2) (2) (1)

Veronique Streekstra

Psychotherapeut

Foto Tamara Bavius (2) (1)

Tamara Bavius

GZ Psycholoog

Prins Hendriksoord

Soestdijkerweg 17
3734 MG Den Dolder

PARTNERS

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de CHRO Top dan kunt u direct contact opnemen met Stefanie Grimbergen.